ثبت اختراع

تمام مواردى كه در زمينه علوم و صنعت كشاورزى در راستاى بهبود و پيشرفت وضعيت زندگى اشخاص جامعه بوده و جنبه تازگى دارد به عنوان اختراع قابل ثبت محسوب مى شود مطابق با قانون ثبت علائم و اختراعات براى نقشه هاى مالى تقاضاى ثبت پذيرفته نمى باشد.

همچنين قانون گذار براى امانت از حقوق مردم و خارج ساختن سلطه شخص يا اشخاص خاص بر امور دارويى و بهداشتى ممنوعيتى جهت ثبت فرمول ها و ترتيبات دارويى مقرر داشته است.

يك شركت پس از ثبت، مىتواند تغييراتى وا در مواردى از اساسنامه و يا هر آنچه مربوط به شركت است ايجاد ميكند. منظور از تغييرات و تصميمات شركت ها، تمامى تغييرات و تصميمات شركت است كه طى مجمع عمومى عادى يا مجمع عمومى فوق العاده يا در جلسات هيات مديره بنا به ضرورت هايى صورت مى گيرد. به موجب ماده ى ٢٠٠ قانون تجارت ثبت تغييرات ذيل در شركت ها الزامى است :

  • ورود و خروج شركا بدون حضور
  • افزايش و كاهش سرمايه شركت و موسسه(به صورت غير نقدى)
  • نقل و انتقال سهام انواع شركتها و موسسات
  • تغيير آدرس محل شركت
  • تغيير نام شركت
  • تغيير و اصلاح اساسنامه شركت
  • تمديد اعضاى هيئت مديره و بازرسين

موسسه ثبت فرتاك در اين زمينه از صفر تا صد پروژه مشاوره رايگان و تخصصى خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *