اسناد و مدارک مورد نیاز برای انعقاد قرار داد

اسناد و مدارک مورد نیاز برای انعقاد قرار داد
اسناد و مدارک مورد نیاز برای انعقاد قرار داد
1- تصویر اساسنامه شرکت
تبصره: اشخاص حقیقی می بایست کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی خود را ارائه دهند.
2- آخرین روزنامه رسمی شرکت که نشان دهنده اعضای هیات مدیره و صاحبان امضاء شرکت باشد.
3- آگهي تاسيس شركت
4- كد اقتصادي شركت
5- شناسه ملي
6- موافقت نامه یا پروانه احداث
تبصره: آن دسته از سرمایه گذارانی که پروانه احداث نداشته و قصد انعقاد قرارداد با موافقت نامه احداث را دارند می بایست علاوه بر مدارک ذکر شده، تائیدیه شرکت توزیع/ برق منطقه ای مبنی بر امکان اتصال ظرفیت مورد نظر به شبکه را نیز ارائه دهند.
7- تائیدیه فنی مولد از مرکز توسعه تولید پراکنده
8 – تائیدیه شرکت گاز مبنی بر امکان واگذاری انشعاب گاز با حجم گاز مورد نیاز
9- تائیدیه سازمان محیط زیست مبنی بر امکان احداث مولد
10- ارائه مداركي مبني بر امکان در اختيارگرفتن زمين ساختگاه:
1-10- براي مولدهايي كه در داخل پست احداث خواهند شد ،‌ تاييديه برق منطقه اي يا شركت توزيع مبني برامكان واگذاري زمين
2-10- مولدهاي خارج از پست ، ‌ارائه سند مالكيت يا اجاره زمين
3-10- مولدهاي واقع در شهرك هاي صنعتي :ارائه موافقت نامه شهرك صنعتي مبني بردراختيارگذاشتن زمين ساختگاه
11- آن دسته از مولدهایی که هزینه اتصال به شبکه آنها بر اساس تبصره ذیل بند 5-5 دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک، به عهده مالک شبکه می باشد، می بایست تائیدیه برق منطقه ای یا شرکت توزیع در این خصوص را ارائه دهند.
12- آن دسته از نیروگاهایی که میزان ظرفیت نامی پروانه احداث با مقدار ظرفیت نامی تاییدیه فنی مغایرت دارد(حداکثر به میزان 15% ) در صورتی که اولین نیروگاه مولد مقیاس کوچک باشند که به پست مورد نظر متصل می شوند، می بایست نسبت به اخذ تائیدیه از شرکت برق منطقه ای و یا توزیع مبنی بر اینکه نیروگاه مورد نظر اولین نیروگاهی است که برای اتصال به پست مورد نظر مجوز دریافت کرده است اقدام نماید
13- شماره تلفن ثابت، شماره فاکس، شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیکی سرمایه گذار
اسناد فوق الذکر می بایست همراه با نسخه های تکمیل شده قرارداد که به امضاء سرمایه گذار رسیده است به دفتر بازاريابي و قراردادهاي شركت مدیریت شبکه ارسال گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *