ابطال كارت بازرگانى

مدت اعتبار اين كارت حسب درخواست متقاضيان از يك تا پنج سال بوده كه در صورت تاييد توسط وزارت بازرگانى معتبر
مى باشد . ابطال كارت بازرگانى ممكن است اختيارى يا اجبارى باشد.
تعليق كارت بازرگانى
در مواردى كه كارت اشخاص حقيقى يا حقوقى مفقود و يا به سرقت مى رود متقاضى مى تواند براى پيشگيرى از سو استفاده احتمالى از كارت توسط ديگران درخواست تعليق كارت بازرگانى خود را با ارائه مدارك زير نمايد
– درخواست كتبى شخص اعم از حقيقى يا حقوقى
– آگهى موضوع در يكى از روزنامه هاى كثيرالانتشار
– در صورتى كه كارت به سرقت رفته باشد علاوه بر مدرك مذكور گواهى اداره آگاهى لازم است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *